АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ДИСТАНЦІЙНО ТА В АУДИТОРІЇ
PDF (English)

Ключові слова

взаємодія у класі, моделі взаємодії, процес навчання і вивчення, онлайн-навчання, залученість на занятті, вивчення мов classroom interaction, interaction patterns, teaching learning process, online studying, classroom participation, language learning

Як цитувати

ЯМШИНСЬКА, Н. В., КРЮКОВА, Є. С., СТАВИЦЬКА, І. В., & КУЦЕНОК, Н. М. (2021). АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ДИСТАНЦІЙНО ТА В АУДИТОРІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 1(3), 168-174. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.25

Анотація

Ефективна і продуктивна взаємодія є необхідністю нашого сучасного суспільства. Дуже важливо для людини знати, як відбувається процес взаємодії задля того, щоб вона не мала жодних побоювань брати участь у процесі спілкування. Професійний успіх багато в чому залежить від навичок особистого спілкування – основи людської взаємодії. Статтю зосереджено на моделях взаємодії навчального процесу. Викладання/вивчення мови неможливе без взаємодії. Викладання мови спрямоване на розвиток мовленнєвих навичок студентів як основного чинника комунікативної компетентності, що стає можливим лише через взаємодію викладач-студент і студент-студент. У статті обговорено існуючі методичні підходи, що використовуються з метою покращення процесу взаємодії, та роль викладача у ньому. Автори дослідили наукові праці, присвячені проблемі взаємодії в аудиторних кла- сах, проаналізували результати досліджень щодо способів здійснення більш ефективного і продуктивного про- цесу взаємодії. Окрім того, на основі огляду літератури визначено, що викладач виконує роль мотиватора процесу взаємодії. Підтверджено, що успіх взаємодії повністю залежить від її організації. Через пандемію Covid-19 про- тягом тривалого періоду викладачі і студенти спілкувалися онлайн, що вимагало використання різних моделей взаємодії. Дослідження, проведене авторами, ставило за мету дослідити різницю між класною та онлайн-взаємо- дією. Опитування здійснено серед студентів, які здобувають технічну освіту. Автори розглядають цю категорію студентів як майбутніх професіоналів, для яких обов’язковою є здатність ефективно взаємодіяти для вирішення робочих завдань. Учасники висловили своє задоволення обома формами взаємодії та відмітили ширші можливос- ті використання інтерактивних інструментів під час онлайн-занять. Дослідження підтвердило важливість заохо- чення викладачем і його уміння давати правильні вказівки під час навчального процесу.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.25
PDF (English)

Посилання

Azer, S. (2009). Interactions between students and tutor in problem-based learning: The significance of deep learning. The Kaohsiung journal of medical sciences, 25(5), 240-249. https://doi.org/10.1016/S1607-551X(09)70068-3

Berge, Z. (2002). Active, Interactive and Reflective eLearning. In The Quarterly Review of Distance Education, Vol. 3, No. 3, pp 181-190.

Brown, H. (2000). Principles of Language Teaching and Learning (The 4th Edition). White Plains, New York: Longman.

Ellis, R. (1999). Learning a second language through interaction. Amsterdam: John Benjamins.

Emiliasari, A. (2016). A Descriptive Study on Teacher-Students Interaction in Speaking Class at SMP N 1 Toroh. Research Paper. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hall, J. & Walsh, M. (2002). Teacher-student interaction and language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 186–203.

Hirumi A., (2002). A Framework for Analyzing, Designing and Sequencing Planned eLearning Interactions. In The Quarterly Review of Distance Education. Vol. 3, No. 2, pp 141-160.

Hussin, W., Harun, J. & Shukor, N. (2019). Online interaction in social learning environment towards critical thinking skill: A framework. Journal of Technology and Science Education, 9(1), 4-12. https://doi.org/10.3926/jotse.544

Jia, X. (2013). The Application of Classroom Interaction in English Lesson. http://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=7895. retrieved 10 July 2021.

Kent, C., Laslo, E., & Rafaeli, S. (2016). Interactivity in online discussions and learning outcomes. Computers Education, 97, 116-128. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.002

Kheider, M. (2012). The Role Of Classroom Interaction In Improving The Students’ Speaking Skill. Dissertation. Biskra: University of Biskra.

Kusuma, D. (2015). Classroom Interaction in Speaking Class of English Department of Muhammadiyah University of Muhammadiyah Surakarta. Research Paper. Surakarta: University of Muhammadiyah Surakarta.

Nisa, S. (2014). Classroom Interaction Analysis in Indonesian EFL Speaking Class. Research Paper.

Sharliz, A. (2017). Classroom Interaction in English Speaking Class: A Naturalistic Study at Queen English Course Karanganyar. Research Paper. Surakarta: University of Muhammadiyah Surakarta.